МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН САЛБАРЫН БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ IX БАГА ХУРАЛ. СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, СҮХБААТАР СУМ 2015.08.25-26

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН САЛБАРЫН БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ IX БАГА ХУРАЛ СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СҮХБААТАР СУМАНД АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.  /хурлын талаарх мэдээллийг удахгүй оруулах болно./  

Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн мэдээлэл

Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас олгосон санхүүгийн дэмжлэг болон жижиг зээлийн үйлчилгээнд хамрагдаж тасралтгүй 12 сараас дээш хугацаагаар ажлын байр түрээслэн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж...

“Шилдэг илтгэл-2015” улсын уралдаан

Хөдөлмөрийн яам, Техникийн болон Мэргэжлийн сургуулиудын холбоо, Технологийн дээд сургуулийн хамтарч зохион байгуулсан Техникийн болон Мэргэжлийн боловсролын салбарын багш нарын Шилдэг илтгэл шалгаруулах Эрдэм шинжилгээний...

МБС-ын Зүүн БАЗТөвд “Шилдэг илтгэгч багш” шалгаруулах уралдаан 2015.04.24

МБСБ-ын Зүүн БАЗТөвд “Шилдэг илтгэгч багш” шалгаруулах уралдаан 2015.04.24-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Уралдаанд бүсийн сургуулиудаас галгарсан 6 илтгэл хэлэлцэгдэн улсын уралдаанд оролцох “Шилдэг илтгэлч багш”...
Categorie 1
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН САЛБАРЫН БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ IX БАГА ХУРАЛ. СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, СҮХБААТАР СУМ 2015.08.25-26
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН САЛБАРЫН БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ IX БАГА ХУРАЛ СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СҮХБААТАР СУМАНД АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.  /хурлын талаарх мэдээллийг удахгүй оруулах болно./  
Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн мэдээлэл
Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас олгосон санхүүгийн дэмжлэг болон жижиг зээлийн үйлчилгээнд хамрагдаж тасралтгүй 12 сараас дээш хугацаагаар ажлын байр түрээслэн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж...
Давхардсан тоогоор 240 орчим сурагч клубүүдэд элсэн суралцаж хичээллэсэн байна.
Дорнод аймаг дахь Политехник коллеж нь 2014-2015 оны хичээлийн жилийг Оюутны хөгжлийг дэмших жил болгон зарласан билээ. Энэхүү ажлынхаа хүрээнд оюутан суралцагчдын сонирхол, хобби, хүсэл...
“Шилдэг илтгэл-2015” улсын уралдаан
Хөдөлмөрийн яам, Техникийн болон Мэргэжлийн сургуулиудын холбоо, Технологийн дээд сургуулийн хамтарч зохион байгуулсан Техникийн болон Мэргэжлийн боловсролын салбарын багш нарын Шилдэг илтгэл шалгаруулах Эрдэм шинжилгээний...
Categories 2
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН САЛБАРЫН БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ IX БАГА ХУРАЛ. СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, СҮХБААТАР СУМ 2015.08.25-26
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН САЛБАРЫН БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ IX БАГА ХУРАЛ СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СҮХБААТАР СУМАНД АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.  /хурлын талаарх мэдээллийг удахгүй оруулах болно./  
Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн мэдээлэл
Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас олгосон санхүүгийн дэмжлэг болон жижиг зээлийн үйлчилгээнд хамрагдаж тасралтгүй 12 сараас дээш хугацаагаар ажлын байр түрээслэн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж...
Давхардсан тоогоор 240 орчим сурагч клубүүдэд элсэн суралцаж хичээллэсэн байна.
Дорнод аймаг дахь Политехник коллеж нь 2014-2015 оны хичээлийн жилийг Оюутны хөгжлийг дэмших жил болгон зарласан билээ. Энэхүү ажлынхаа хүрээнд оюутан суралцагчдын сонирхол, хобби, хүсэл...
“Шилдэг илтгэл-2015” улсын уралдаан
Хөдөлмөрийн яам, Техникийн болон Мэргэжлийн сургуулиудын холбоо, Технологийн дээд сургуулийн хамтарч зохион байгуулсан Техникийн болон Мэргэжлийн боловсролын салбарын багш нарын Шилдэг илтгэл шалгаруулах Эрдэм шинжилгээний...