Home » Бусад үйл явдал » ЕБС-ийн суралцагчид ДПК-ийн сургалтын үйл ажиллагаатай танилцав.

ЕБС-ийн суралцагчид ДПК-ийн сургалтын үйл ажиллагаатай танилцав.

2015 оны 4-р сарын 7-9 өдрүүдэд ЕБ 5-р сургуулийн 9-р ангийн 6 бүлгийн 150 гаруй суралцагчид Дорнод Политехник коллежийн сургалтын үйл ажиллагаатай танилцав. Энэхүү арга хэмжээг Дорнод аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан бөгөөд төгсөх ангийн суралцагчдад мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох, эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн байх талаар олон төрлийн зөвөлгөөг өгч ажилласан юм. Нийгмийн түншлэл олон нийттэй харилцах алба нь цаашид ЕБС-ийн болон бусад шинэ элсэгчдэд зориулан сургуулиа сурталчлах, тэднийг мэргэжлээ зөв сонгоход зориулан олон төрлийн ажил хийхээр төлөвлөөд байна.

5 6 7 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website